VOLONTERSKI

CENTAR

KRKA

Kreni Ravno Ka Aktivizmu

Analiza popunjenih online anketnih upitnika i zaključci

U sklopu programa “Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu”  za potrebe istraživanja o razvoju volonterizma i njegovom unaprjeđenju na području Šibensko kninske županije osmišljena je i provedena Online anketa koja je bila postavljen na mrežnim stranicama Ekološke udruge „Krka“ Knin i Volonterskog centra Krka. Online anketni upitnik se sastojao od 14 pitanja te je istraživanje provedeno na uzorku od 104 ispitanika.

Anketni upitnik se nalazio na poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2_CVzolsO5yoOGAXA6PGUdhYwKzZCNnUv70pG820i6XV2lw/viewform

U istraživanju je sudjelovalo 60,6% osoba ženskog te 39,4% muškog spola, a dob ispitanika je bila od 14 do 70 godina.

Analizom obrađenih anketnih upitnika saznajemo:

 • 98,1% ispitanika je upoznato s pojmom „volonterizma“ a 1,9% ispitanika se nije upoznalo.
 • Od 98,1% ispitanika koji su upoznati s pojmom volonterizma su rekli da su se sa istim upoznali u osnovnoj školi 38,5 % ispitanika, u srednjoj školi 27,9 % ispitanika, 11,5 % ispitanika se upoznalo s pojmom preko prijatelja, 9,6% ispitanika preko medija, 8,7 % na radnom mjestu, a 3,8 % od obitelji te 1% ispitanika nije upoznat s pojmom „volonterizma“
 • 24% ispitanika smatra kako su stanovnici Šibensko-kninske županije dovoljno upoznati s mogućnostima volontiranja, a njih 76% smatra kako nisu upoznati dovoljno.
 • 72,1% ispitanika je imalo priliku do sada volontirani, a njih 27,9% nije imalo priliku.
 • 74% ispitanika je reklo da ima želju volontirati u budućnosti, a njih 24% nije sigurno da li želi te 2% ispitanika se izjasnilo da nema želju volontirati u budućnosti.
 • Najveći postotak ispitanika (38,5%) bi volio volontirati u području rada s djecom i mladima, 29,8% ispitanika u području sporta, 23,1% ispitanika želi voditi brigu o nezbrinutim životinjama, u području kulture 22,1% ispitanika želi volontirati, u  području humanitarnog rada 22,1% ispitanika, u području zaštite okoliša 21,2% ispitanika,  pomagati starijim i nemoćnim želi 18,3% ispitanika, a 1% ispitanika želi volontirati u području glazbe te 3% ispitanika želi volontirati u svim navedenim područjima.
 • 39,8% ispitanika je reklo kako bi ih više informacija o mogućnostima volontiranja potaknulo na volontiranje, isti postotak ispitanika (39,8%) je reklo kao bi ih edukacije/treninzi za vrijeme volontiranja potaknulo na volontiranje, 31,1% ispitanika je reklo kako bi ih na volontiranje potaknula platforma sa svim volonterskim pozicijama, 17,5% ispitanika je reklo kako bi ih mentorstvo za vrijeme volontiranja potaknulo na volontiranje, 15,5% ispitanika bi potaknulo mogućnost volontiranja od kuće, a 3% ispitanika je istaknulo kako bi ih više slobodnog vremena potaknulo na volontiranje te 1% ispitanika je istaknulo kako bi ih dobar osjećaj nakon volontiranja potaknuo na volontiranje.
 • Na pitanje “ Ako ne, molim Vas da ukratko obrazložite svoje razloge protiv volontiranja“ nitko od 104 ispitanika nije naveo svoje razloge protiv volontiranja.
 • 66,3% ispitanika ne smatra da njihova lokalna zajednica pruža dovoljno mogućnosti za volontiranje, a 33,7% ispitanika smatra da njihova lokalna zajednica pruža dovoljno mogućnosti za volontiranje.
 • 51,9% ispitanika znate gdje mogu pronaći informacije o volontiranju u lokalnoj zajednici, a 48,1% ne zna gdje mogu pronaći informacija o volontiranju u lokalnoj zajednici.
 • 98,1% ispitanika smatra da je volontiranje korisno za zajednicu, a 1,9% ispitanika smatra da nije korisno za zajednicu.
 • Na zadnje pitanje „Što je, po Vama, glavni cilj volontiranja?“, većina ispitanika je istaknula kako je volontiranje pomaganje drugima, sebi i zajednici te volontiranjem poboljšavamo kvalitetu života stvaranjem novih sadržaja, učeći, družeći se i rješavanjem problema u zajednici.

 

Zaključi provedenog istraživanja:

Na osnovu analize provedenog istraživanja i dobivenih rezultat je vidljivo da i dalje postoji velika potreba za informiranjem i edukacijom građana o važnosti i mogućnostima volontiranja na području Šibensko-kninske županije, poticanjem građana na volontiranje te promicanjem volonterizma i povećanje svijesti o važnosti i vrijednostima volontiranja šire javnosti.