VOLONTERSKI

CENTAR

KRKA

Kreni Ravno Ka Aktivizmu

organizatori volontiranja u šibensko-kninskoj županiji

Anita Ercegovac, predsjednica udruge

Jelica Šimunović, tajnica udruge

Gorana Mijakovac, predsjednica udruge

Jug Ramljak, predsjednik udruge

Gracija Požar, predsjednica udruge

Zvonimir Ćuk, predsjednik udruge

Zvonko Bare, predsjednik udruge

Sandra Žulj Cigić, ravnateljica

Goran Radulović, predsjednik udruge

Nadana Jelić, predsjednica udruge

Nina Živković, predsjednica udruge

Vinko Livaković, ravnatelj

Janko Zelić, predsjednik udruge

Sonja Ninić Ševo, predsjednica udruge

Martin Mrša, predsjednik udruge

Luka Ježina, prdsjednik udruge

Marija Stojanović, ravnateljica

Pero Antičević, predsjednik udruge

Anđelka Balić, ravnateljica

Renata Madžar, predsjednica udruge

Maja Banović, predsjednica udruge

Ojdana Vještica, predsjednica udruge

volonterski centri u RH

regionalni centri

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Udruga „Mi“

Volonterski centar Zagreb

  • www.vcz.hr

Volonterski centar Osijek

  • www.vcos.hr

centri šibensko-kninske županije

Volonterski centar „Pozitiva“ (Mladi u EU)

Volonterski centar „Iskra“

zakoni i propisi u volonterstvu

Korisna dokumentacija

volonterska izvješća