VOLONTERSKI

CENTAR

KRKA

Kreni Ravno Ka Aktivizmu

Održane aktivnosti u sklopu programa „Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu“

Tijekom mjeseca studenog 2023. u sklopu programa „Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu“ provedena je online anketa o razvoju i unaprjeđenju volonterizma na području Šibensko-kninske županije. Održan je Info pult u općini Ervenik s ciljem poticanja razvoja volonterstva te informiranja građana o samom programu. U sklopu aktivnosti Inkluzivnog volontiranja održane su 2 akcije prikupljanja plastičnih čepova te akcija oslikavanja i podjele platnenih vrećica.

Također su održane radionice za organizatore volontiranja pod nazivom “Zašto je važno volonterstvo” i “Menadžment volontera” te radionice za volontere pod nazivom “Zašto je važno volonterstvo” i “Volontiranje za dobrobit marginaliziranih skupina”. Program „Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu“ je dvogodišnji program koji Ekološka udruga „Krka“ Knin provodi u partnerstvu s Gradom Kninom, Općinom Biskupija, Općinom Ervenik, Općinom Promina, OŠ Domovinske zahvalnosti Knin, Veleučilištem Marko Marulić i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Knin.

Pozivamo sve zainteresirane građane koji žele volontirati i unaprijediti svoje kompetencije te organizatore volontiranja koji žele provoditi volonterske akcije i unaprijediti svoje kapacitete da nam se obrate na tel: 022 664 608 ili na e-mail: ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr.

Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grad Knin Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Ekološke udruge “Krka” Knin i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike