VOLONTERSKI

CENTAR

KRKA

Kreni Ravno Ka Aktivizmu

Održane aktivnosti u sklopu programa „Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu“

Tijekom mjeseca listopada 2023. u sklopu programa „Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu“ osmišljena je i provedena online anketa o razvoju I unaprjeđenju volonterizma na području Šibensko-kninske županije. Također su održana 2 info pulta: u općini Promina i općini Biskupija s ciljem poticanja razvoja volonterstva te informiranja građana o samom programu.
Program „Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu“ je dvogodišnji program koji Ekološka udruga „Krka“ Knin provodi u partnerstvu s Gradom Kninom, Općinom Biskupija, Općinom Ervenik, Općinom Promina, OŠ Domovinske zahvalnosti Knin, Veleučilištem Marko Marulić i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Knin.

Pozivamo sve zainteresirane građane koji žele volontirati i unaprijediti svoje kompetencije te organizatore volontiranja koji žele provoditi volonterske akcije i unaprijediti svoje kapacitete da nam se obrate na tel: 022 664608 ili na e-mail: ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr.

Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grad Knin Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Ekološke udruge “Krka” Knin i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike