VOLONTERSKI

CENTAR

KRKA

Kreni Ravno Ka Aktivizmu

Poziv na održavanje Info pulta u sklopu programa „Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu“

Ekološka udruga „Krka“ Knin će dana 4. kolovoza 2023. (Petak) s početkom u 10:00 sati, u Kninu, ispred prostora Ekološko-informativnog Centra, na adresi Drniška 2b, održat Info-pult na kojem će se osim informiranja građana dijeliti promotivni letci o programu i važnosti volonterstva.

Info pult se provodi u sklopu programa „Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu“, a svrha održavanja je informiranje i poticanje razvoja volonterstva.

Pozivamo sve zainteresirane da posjete Info pult te preuzmu promotivne materijale i dobiju informacije o aktivnostima programa, mogućnostima volontiranja i kako unaprijediti svoje kompetencije. 

 

 

Program „Volonterski centar Krka – Kreni Ravno Ka Aktivizmu“ je dvogodišnji program koji Ekološka udruga „Krka“ Knin provodi u partnerstvu s Gradom Kninom, Općinom Biskupija, Općinom Ervenik, Općinom Promina, OŠ Domovinske zahvalnosti Knin, Veleučilištem Marko Marulić i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Knin.

 

Ovaj program financira Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Ekološke udruge “Krka” Knin i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike